KUSF

KUSF

KUSF 대학스포츠 U-리그 대학 학생선수 학습권 보장을 위한 홈앤어웨이리그 개최

선수정보

유정택

# 3
고려대학교 야구
생년월일 2003년 11월 20일 등번호 3번
신장 170cm 체중 70kg
포지션 내야수 학년 3학년
출신고 졸업여부 재학중

2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적

경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
40.00010000000200.6670.0000.667

최근 5경기 성적

경기일자
05.10
05.09
04.26
04.25
상대팀 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
용인예술과학대0.00000000000101.0000.0001.000
동국대0.00000000000101.0000.0001.000
동원대0.00000000000000.0000.0000.000
한양대0.00010000000000.0000.0000.000

통산 성적 (리그경기)

연도
2024
2023
2022
경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
40.00010000000200.6670.0000.667
100.34432112015951040.4890.5000.989
90.2862882013105730.4440.4640.908

통산 성적 (토너먼트경기)

연도
2023
2022
경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
20.16761000021210.3750.1670.542
10.33331000000000.3330.3330.666