KUSF

KUSF

KUSF 대학스포츠 U-리그 대학 학생선수 학습권 보장을 위한 홈앤어웨이리그 개최

선수정보

박재민

# 50
한일장신대학교 야구
생년월일 2002년 06월 29일 등번호 50번
신장 182cm 체중 88kg
포지션 외야수 학년 3학년
출신고 졸업여부 재학중

2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적

경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
100.333155200554240.3890.4670.856

최근 5경기 성적

경기일자
06.08
06.01
05.10
05.09
05.03
상대팀 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
대덕대0.00010000000000.0000.0000.000
청운대0.00000000021101.0000.0001.000
원광대0.00010000100000.0000.0000.000
송원대0.00000000000000.0000.0000.000
세한대1.00011000212001.0000.0001.000

통산 성적 (리그경기)

연도
2024
2023
2022
2021
경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
20.50063000230110.5710.5001.071
100.333155200554240.3890.4670.856
30.00000000010000.0000.0000.000
30.00020000000010.0000.0000.000

통산 성적 (토너먼트경기)

연도
2023
2021
경기수 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 삼진 출루율 장타율 OPS
40.200153100033030.2000.2670.467
20.28672000200010.2860.2860.572