KUSF

KUSF

KUSF 대학스포츠 U-리그 대학 학생선수 학습권 보장을 위한 홈앤어웨이리그 개최

경기일정 및 결과

2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 06.02(금) 11:30 군산야구장

조선이공대 10 : 0 유원대
조선이공대
유원대
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
3 2 0 0 0 4 1 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

팀기록

학교명
조선이공대
유원대
득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 삼진 실책 출루율 장타율
0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000